Dr. Dan Kim, M.D.

Dr. Cheryl L. Effron, M.D.

Dr Ziv Peled, M.D.

 

Nghiên Cứu Lâm Sàng

Sản phẩm CALECIM® được các chuyên gia trong lĩnh vực Da Liễu và Thẩm Mỹ thực nghiệm và đánh giá một cách độc lập về hiệu quả tái tạo, trẻ hóa da và chống lão hóa.

Dr. Dan Kim, M.D.

Dr. Cheryl L. Effron, M.D.

Dr Ziv Peled, M.D.

 

Nghiên Cứu Lâm Sàng

Sản phẩm CALECIM® được các chuyên gia trong lĩnh vực Da Liễu và Thẩm Mỹ thực nghiệm và đánh giá một cách độc lập về hiệu quả tái tạo, trẻ hóa da và chống lão hóa.