Công nghệ tế bào gốc
được cấp bằng sáng chế tại hơn 40 quốc gia

Công thức CALECIM® được cấp bằng sáng chế và độc quyền bởi Viện nghiên cứu tế bào gốc CellResearch Corp tại các quốc gia sau:

 

 

Australia

China

Europe (17 territories)

Hong Kong SAR

India

Indonesia

Israel

 

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

Singapore

 

 

South Africa

South Korea

Taiwan

United Kingdom

USA

Vietnam

 


CellResearch Corporation là viện công nghệ sinh học đã nghiên cứu ra sự tồn tại của tế bào gốc trong màng dây rốn từ cách đây 10 năm. Đây là nguồn giàu tế bào gốc biểu mô và trung mô từ một nguồn phi phôi được cấp bản quyền sáng chế tại hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới.

Các thành phần chiết xuất từ màng dây rốn có công dụng điều trị nhiều bệnh bao gồm các bệnh liên quan đến não, tim, giác mạc và da. CellResearch Corporation đang tiến hành thực nghiệm tại Mỹ để được phê chuẩn bởi FDA cho việc nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trong điều trị vết thương cho bệnh nhân tiểu đường. Các thí nghiệm cũng được tiến hành cho việc điều trị các vết thương mãn tính và bỏng tại Singapore.

Công thức CALECIM® được cấp bằng sáng chế và độc quyền bởi Viện nghiên cứu tế bào gốc CellResearch Corp tại các quốc gia sau:

 

 

Australia

China

Europe (17 territories)

Hong Kong SAR

India

Indonesia

Israel

Japan

Malaysia

Mexico

 

South Africa

South Korea

Taiwan

United Kingdom

USA

Vietnam

New Zealand

Russia

Singapore

 


CellResearch Corporation là viện công nghệ sinh học đã nghiên cứu ra sự tồn tại của tế bào gốc trong màng dây rốn từ cách đây 10 năm. Đây là nguồn giàu tế bào gốc biểu mô và trung mô từ một nguồn phi phôi được cấp bản quyền sáng chế tại hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới.

Các thành phần chiết xuất từ màng dây rốn có công dụng điều trị nhiều bệnh bao gồm các bệnh liên quan đến não, tim, giác mạc và da. CellResearch Corporation đang tiến hành thực nghiệm tại Mỹ để được phê chuẩn bởi FDA cho việc nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trong điều trị vết thương cho bệnh nhân tiểu đường. Các thí nghiệm cũng được tiến hành cho việc điều trị các vết thương mãn tính và bỏng tại Singapore.